Avantaje

Călători

Plata cu cardul bancar

Achiziție în timp real, fără deplasarea la o casă de bilete

Disponibilitate 24/7

Urmărirea cheltuielilor prin istoricul aplicației

Tehnologia Visa/Mastercard asigură securitatea tranzacției

Regia de transport în comun

Creșterea încasărilor prin oferirea unei variante alternative de plată, în afara programului de lucru și ariei de acoperire a chioșcurilor de bilete

Prevenirea călătoriilor frauduloase prin blocarea sistemului de plată

Rapoarte asupra numărului de servicii vândute

Feedback din partea călătorilor: secțiune de sugestii și reclamații

Fidelizarea clienților prin tarife preferențiale

Diminuarea costurilor și scăderea riscurilor de gestionare a numerarului

Monitorizarea fluxului de călători: gestionare eficientă a traficului și rutelor

Reducerea costurilor de mentenanţă a tehnologiei de validare a biletelor

Monitorizarea activității controlorilor și comunicarea eficientă a acestora cu dispeceratele

Posibilitatea furnizării de date demografice (categorie de utilizator, istoric tranzacții)

Doriți mai multe detalii?

Contactați-ne!